Zaštitna i dodatna oprema za trimer

Zaštitna i dodatna oprema za trimer

Obavezno koristite zaštitnu opremu za vrijeme košnje noževima ili nitima.