+385 99 833 88 99 info@gp-cut.com

Zaštitna i dodatna oprema za trimer

Zaštitna i dodatna oprema za trimer

Obavezno koristite zaštitnu opremu za vrijeme košnje noževima ili nitima.